L
Home Historie Bestuur Nuits Prinse Callepin Leedsjes Foto's Herremeniekes Vastelaovend Tempeleers
Vastelaovend 2019.                                                                           2014 Op 3 Fibberwarie 2019 weurt de nuie Stadsprins vaan Mestreech oetgerope op de Merret. Zaate Herremeniekes zien al weke aon 't rippetere .De pèkskes weure veurziechteg weer vaan de zolder en oet de kis gehaold, of me geit nao de Merret um nui stof te koupe, veur weer 'n nui creatie. 't Aoftèlle is begónne.......
Nuits
Mestreechs Vastelaovendsleedsje 2019
Vastelaovend 2019   3, 4, 5,  Miert.
Foto SMV..
Elfde vaan de Elfde Zoondag 11 November 2018 oppe Vriethof.Aonvaank 11 menute nao elf !!!  Mèt artieste zoe wie Beppi Kraft,Spik & Span,De Toddezèk, Frans Theunisz, Ummer d’r Naever enz. En netuurlek de oetreikig vaan “De Sjeng”
Elfde vaan de Elfde
Höb geer ‘n trompöt, Bombardon, Sjuiftrompöt, Saxofoon, Klaters  of gèt aanders wat meziek maak,en geer wèlt ‘ne kier mèt goon ? Dat kin, gein probleem !! Loert op uzze Callepin wienie veer oettrekke, en kom daan nao Hallo Mestreeg. Vraog nao uzze Directeur Huub en ‘t kump good !!        of mail nao; dezaateherremenie1959@outlook.com
Muzikante Gevraog !!
Foto.Laurens Bouvrie 1Maastricht
Jaorvergadering Tempeleers. Vriedag 16 november is de jaorlekse openbaar jaorvergadering vaan de stads­carnevals­vereineging De Tempeleers. Alle Mestreechtenere en vrun die de Mestreechse carneval e werm hart touwdrage zien welkom op dees algemein jaorvergadering.   Ouch ’ne veuroetblik nao ’t carnevalssezoen 2019. 't jaorverslaag weurt geprizzenteerd en ouch de Vastelaovendsvierders vaan 't jaor 2018 weure tijdens dees vergadering bekind gemaak. Daoneve kin d'r mèt de roondvraog vaanoet de zaol nog (op ’n humoristische en korderieke meneer) gereageerd weure op d’n inhaajd vaan de vergadering.   Nao de vergadering is nog gelegeheid veur e gezèlleg samezien oonder ’t genot vaan ’n drenkske en meziek. Al mèt al belaof ’t ’n leuke en gezèllege opening te weure vaan ’t koumend carnevalssezoen.
Ech woer, jeh jao....
Ech woer? Jeh jao ! Refrein: Ech woer, jeh jao, Vastelaovend is weer dao Meh jong, noe loer, gans Mestreech zingk weer in koer Ach jeh, meh nein, die drei daog zien zoe fijn Noe loer, kiek dao, hei is plezeer jeh jao Couplèt:  Dee dao mèt dee kale kop, dee zeen ‘ch eder jaor En zie dao achter, heet ouch weer op tied häör pekske klaor De hermeniekes speule vals, meh dat is zjus zoe sjoen Dee door ’t jaor zoe rösteg is deit noe neet mie gewoen.
Winners 2019,  Batteraof en de Köp.
Zeve leedsjes stónge in de finale vaan ‘t Mestreechter Vastelaovends kongkoer 2019. Zaoterdag aovend waor de oetverkezing in ‘ne bomvolle Meziekgeterij. D’r waore 20 inzendinge boe oet de zjurie d’r zeve hadde oetverkore. 1.Zinge dat daon iech zoe gere. Sjef Duchateau. 2.Höbs diech dat ouch. Marino Mahovic, Nico Heuts. 3.Wie zuus diech oet. Nico Heuts. 4.Kom ins Hei ! Noël Fabry, Raymond de Pauw. 5.Kump ‘t wel kump ‘t neet. Noël Fabry, Raymond de Pauw. 6.Ech woer jeh jao. Patricia Paulussen, Patric Ummels. 7.Diech bis ‘t Ritske vaan mien pèkske. Monique van Wunnik, Eric Feron.
De nui Vastelaovend C.D. 2019.
Prins Rolam I 2018.
LVK 2019
De LVK finale vaan 2019 is op Vriedag 15 Fibberwarie, in ‘t Mecc in Mestreech. Veur de organisatie teikene de Stiechting LVK, L1, en de Carnavalsvereiniginge CV De Gaarekiekere oet Gulpe, en de Carnavalsvereiniging De Rieste oet Mergraote. Vaanaof 11 November tot dinsdag 5 december kin me de leedsjes insjikke nao de Stiechting LVK. Op maondag 17 December weure 60 leedsjes op L1 radio bekind gemaak, die zien doorgedrónge tot de drei halve finales. Vaan die 60 leedsjes weure d’r 20 oetverkore veur de groete finale in ‘t Mecc op vriedag 15 Fibberwarie 2019..
Winners LVK 2018 Spic en Span.
Ierste en lètste Rippetitie Zaate Herremenie 1959.
Vriedag 18 Jannewarie höbbe veer in kaffee Hallo Mestreeg ‘nen ierste meh ouch lètste rippetitie. Veer begine s’aovends zoe gèt tege de klok vaan haaf nege, en perbere iers de stöb droet te hole, naotot uzze directeur ‘t sein heet gegve, vaan veer ‘t goon perbere....Dee mèt wèlt doen is van harte welkom !! Ech Woer ... Jeh Jao !!
Hoondervel winners LVK 2019.
Hoondervel oet Haelen góng d’r vriédag-aovond vaandoor mèt de wins in de 43ste editie vaan ‘t Limburgs Vastelaovends-leedjes Konkoer. Zie kraoge mèt ‘t leedsje Groete oet de Fieëstentent totaal 74 stumme vaan ‘t volk vaan Limburg. Op de twiede plaots kaom mèt 62 punt ‘t leedsje vaan Veer tèlle aof, oet Zöstere. Op de derde plaots eindigde Venroj mèt 60 punte mèt ‘t leedsje Nog Efkes. ‘t Mecc vaan Mestereech waore deen aovend gevöld mèt zeve-doezend Vastelaovends- vierders.
Vastelaovend 2019 op weeg mèt de Zaate Herremenie 1959.
Nuits