L
Home Historie Bestuur Nuits Prinse Callepin Leedsjes Foto's Herremeniekes Vastelaovend Tempeleers
Vastelaovend 2020.                                                                           2014 Op 26 Jannewarie 2020 weurt de nuie Stadsprins vaan Mestreech oetgerope op de Merret. Zaate Herremeniekes zien al weke aon 't rippetere .De pèkskes weure veurziechteg weer vaan de zolder en oet de kis gehaold, of me geit nao de Merret um nui stof te koupe, veur weer 'n nui creatie. 't Aoftèlle is begónne.......
Nuits
Mestreechs Vastelaovendsleedsje 2020
Vastelaovend 2020   23-24-25 Fibberwarie.
Foto De Limburger.
Elfde vaan de Elfde Maondag 11 November 2019 in ‘t Mecc Mestreech. Aonvaank 11 menute nao elf !!!  Mèt artieste zoe wie Beppi Kraft, Spik & Span, De Toddezèk, Frans Theunisz, Ummer d’r Naever enz. En netuurlek de oetreiking vaan “De Sjeng”
Elfde vaan de Elfde
Höb geer ‘n trompöt, Bombardon, Sjuiftrompöt, Saxofoon, Klaters  of gèt aanders wat meziek maak,en geer wèlt ‘ne kier mèt goon ? Dat kin, gein probleem !! Loert op uzze Callepin wienie veer oettrekke, en kom daan nao Hallo Mestreeg. Vraog nao uzze Directeur Huub en ‘t kump good !!        of mail nao; dezaateherremenie1959@outlook.com
Muzikante Gevraog !!
Foto.Laurens Bouvrie 1Maastricht
Winners 2020.  de Zès Köp.
Zaoterdagaovend 9 November weurt ‘t nui Vastelaovendsleedsje vaan 2020 gekoze door ‘t volk vaan Mestreech in de nui zaol vaan de Meziekgieterij. De zjurie heet oet 26 inzendinge de volgende zeve leedsjes oetgekoze. 1.Verleef op Mestreech vaan Ron Nieste en Patrick Ummels. 2.Op de sjouwers vaan miene peer vaan Bert Garnier en Patrick Keerssemeeckers. 3.Viere, Viere, Viere  vaan Bart Storcken en Roger Haane. 4.Lewieke vaan Thei Dols en Blanco Besselink. 5.Hiemelse Klaanke  vaan Bert Garnier en Patrick Keerssemeeckers. 6.De Störm  vaan Dennis Soulier en Patrick Ummels. 7.Iech bin `n flaneerhin vaan Gabe Krüse en Nico Heutz. Op zaoterdag aovend 9 november vaanaof 20.11 oor weurt in De Meziekgieterij ‘t nui Mestreechter Vastelaovends leedsje gekoze.
Mestreechs Vastelaovendsleedsje 2020 9 November 2019.
Echt organiseert de 44ste finale vaan ’t Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 2020. Vastelaovendsvereiniging ‘De Aester’ zal in samenwèrking mèt de gemeinte Echt-Susteren, de stiechting LVK en L1-Radio & -TV, de 44ste finale organiseren. Op het terrein neve de Brandweerkazerne, gelege aon Leisurepark ‘In de Bandert’, zal op vriedagaovond 7 fibberwarie speciaal veur dees finale ‘n paviljoen gebouwd weure op ‘t ‘smalste stökske Nederland’. Dat ‘smalste stökske Nederland’, zoewie de gemeinte Echt-Susteren ouch wel weurt genump, lieverde de afgeloupe jaore al ‘nen aontal vaan kampioene wie drejvoudig LVK-winner Spik & Span (2015, 2016 en 2018), buutekampioen Bas van Neer (2019), jeugd-buutekampioen Isa Meuwissen (2018). De finale vaan dees 44ste editie vint plaots op vriedag 7 fibberwarie 2020 en weurt live oetgezonde op L1-Radio en -TV. ’t LVK-sezoen start traditiegetrouw op 11 november. Vaanaof deen datum kinne neuj liedjes weurde ingesjik. De insjikkings-termijn sleet op 5 december, boenao de vakjury ziech euver de inzendinge zal buige. De 60 leedjes die zien doorgedronge tot de drei halve finales weure maondag 16 december bekindgemaak.
LVK 2020 De Aester Echt-Susteren.
Stadscarnevalsvereineging de Tempeleers opent ‘t Vastelaovendssezoen op zoondag 17 november in de Rebelle aon de Kesselskade mèt ‘n ech Mestreechs fieske. Oonder de neumer ‘Start vaan ’t vijfde sezoen’ is in de veurmaolegen ‘Awwe Stiene’ e fies veur joonk en aajd.
Artieste, quiz, trökblik en Vastelaovendsvierder(s) 2019 Beppie Kraft, Duo X-elle, Ziesjoem, Marvin Rosier, de winners vaan ‘t Mestreechs Vastelaovendleedsje, Zate Hermenie De Batjakkers en netuurlek ‘t Garderizzjemint De Kachelpiepers. De Tempeleers höbbe gekoze veur ‘ne gevarieerde middag boe ’ne ganse struip aon Mestreechse artieste en gezèlschappe optrejt. “Ouch loere v’r nog ‘ns trök op Vastelaovend 2019, weure aajd-stadsprins Armand en zien prinses Kim nog ‘ns in ‘t zönneke gezat en weurt veuroetgeloerd nao carneval 2020.Um de kennis van de Vastelaovendsvierders te teste (of op peil te kriege) is ‘ne Vastelaovendsquiz. Ein vaan de hoegdepunte vaan de middag is ‘t bekindmake vaan de ‘Vastelaovendsvierder(s)’ vaan ‘t jaor 2019. Ouch weurt e speciaol heukske ingeriech boe kinder kinne speule en ziech laote kinne laote schminke”, zeet Wijnhoven.De presentatie vaan de middag is in han vaan sirremoniemeister Remy Rousseau.De ‘Start vaan ‘t vijfde sezoen’ is op zoondag 17 november.De zaol geit ope um 14.11 oor en ‘t program start um 15.11 oor en doort tot 18.30 oor. D’n touwgaank is gratis.
Stadscarnevalsvereineging de Tempeleers opent ‘t Vastelaovendssezoen.
Och wat is ’t hei toch fijn mèt z’n alle hei bijein Mestreech … iech bin verleef Mèt z’n alle d'r op oet in dee groete rijaloet Mestreech …boe iech um geef Huur iech de hermeniekes speule: krijg iech ’t in de kop Krijg iech euveral sjevraoje, kin niks aanders tegenop! Iech veul miech zoe gelökkeg, bin blij tot iech hei leef Mestreech … iech bin verleef! Couplèt: Eus stad zit vol tradities, dao is altied get te doen Meh ’t sjoenste vaan dit alles: ”Vastelaovend spant de kroen” Daan zien veer neet te hawwe, trèkke vaan bal nao bal Zoe goon veer daan op weeg nao de Mestreechter carneval Dee vastelaovend is zoe sjoen … Iech bin zoe gruuts tot iech hei woen!! Ron Nieste en Patrick Ummels
De winners 2020 De Zès Köp.  Foto.Tempeleers.
VERLEEF OP MESTREECH Vastelaovends-Leedsje 2020.
Prins Armand 1e
Plezeer oonderling én saame plezeer maake veur aandere, door lekker Vastelaovends meziek te speule ... Mel uuch daan noe aon......
Nuits