L
Home Historie Bestuur Nuits Prinse Callepin Leedsjes Foto's Herremeniekes Vastelaovend Tempeleers
14-15-16 Fibberwarie 2021 27-28-01 Fibbe/ Miert 2022 19-20-21 Fibberwarie 2023 11-12-13 Fibberwarie 2024 02-03-04 Miert            2025 15-16-17 Fibberwarie 2026 07-08-09 Fibberwarie 2027 27-28-01 Fibbe/ Miert 2028 11-12-13 Fibberwarie 2029 03-04-05 Miert           2030 23-24-25 Fibberwarie 2031 08-09-10 Fibberwarie 2032
3-04-05   Miert            2052. 16-17-18 Fibberwarie 2053. 08-09-10 Fibberwarie 2054. 28-01-02 Fibbe/Miert  2055. 13-14-15 Fibberwarie 2056. 04-05-06 Miert            2057. 24-25-26 Fibberwarie 2058. 09-10-11 Fibberwarie 2059. 29-01-02 Fibbe/Miert  2060. 20-21-22 Fibberwarie 2061. 05-06-07 Fibberwarie 2062. 25-26-27 Fibberwarie 2063. 17-18-19 Fibberwarie 2064. 08-09-10 Fibberwarie 2065. 21-22-23 Fibberwarie 2066. 13-14-15 Fibberwarie 2067. 08-09-10 Fibberwarie 2065. 21-22-23 Fibberwarie 2066.
13-14-15 Fibberwarie 2067. 04-05-06 Miert            2068. 24-25-26 Fibberwarie 2069. 09-10-11 Fibberwarie 2070. 01-02-03 Miert            2071. 21-22-23 Fibberwarie 2072. 05-06-07 Fibberwarie 2073. 25-26-27 Fibberwarie 2074. 17-18-19 Fibberwarie 2075. 01-02-03 Miert            2076. 21-22-23 Fibberwarie 2077. 13-14-15 Fibberwarie 2078. 05-06-07 Miert           2079. 18-19-20 Fibberwarie 2080. 09-10-11 Fibberwarie 2081. 01-02-03 Miert           2082. 14-15-16 Fibberwarie 2083. 06-07-08 Fibberwarie 2084.
Callepin
27-28-01 Fibbe/Miert  2033 19-20-21 Fibberwarie-2034. 04-05-06 Fibberwarie-2035. 24-25-26 Fibberwarie 2036. 15-16-17 Fibberwarie 2037. 07-08-09 Miert            2038. 20-21-22 Fibberwarie 2039. 12-13-14 Fibberwarie 2040. 03-04-05 Miert            2041. 16-17-18 Fibberwarie 2042. 28-29-01 Fibbe/Miert  2044. 19-20-21 Fibberwarie 2045. 04-05-06 Fibberwarie 2046. 24-25-26 Fibberwarie 2047. 16-17-18 Fibberwarie 2048. 28-01-02 Fibbe/Miert. 2049. 20-21-22 Fibberwarie 2050. 12-13-14 Fibberwarie 2051.
25-26-27 Fibberwarie 2085. 10-11-12 Fibberwarie 2086. 02-03-04 Miert            2087. 22-23-24 Fibberwarie 2088. 13-14-15 Fibberwarie 2089. 26-27-28 Fibberwarie 2090. 18-19-20 Fibberwarie 2091. 10-11-12 Fibberwarie 2092. 22-23-24 Fibberwarie 2093. 14-15-16 Fibberwarie 2094. 06-07-08 Miert            2095. 26-27-28 Fibberwarie 2096. 10-11-12 Fibberwarie 2097. 02-03-04 Miert            2098. 22-23-24 Fibberwarie 2099.
 Vastelaovend 2021.
Èlfde   vaan d’n  Èlfde. Maondag 11 November 2019.  um èlf  oor èlf, opening vaan 't Vastelaovends - (5e) Sezoen in ‘t Mecc. Vastelaovendsleedsje 2020. Zaoterdag 9 November 2019, weurt 't nui Vastelaovendsleedsje vaan 2020 gekoze door 't vóllek vaan Mestreech. Um 20.11 oor geit 't program vaan start in de nui zaol vaan de Meziekgieterij gelege aon de Boschstraot. Oetrope Stadsprins. Zoondag 26 Jannewarie 2020 um 15.11 oor, oetrope vaan Ziene  Hoege Hoeglöstigheid . Same mèt Vastelaovendsvereiniginge , Zaate en aander Herremenieje , reus Gigantius en de Stadsingel, geit de groete oonbekinde in 'n cortège nao de Merret, um dao getuige te kinne zien vaan 't démasqué vaan de nuie Stadsprins. Jaorvergadering Zaate Herremeniekes. Maondag  27 Jannewarie  2020,  Jaorvergadering Zaate Hermeniekes  in, ????? um 20.11 oor. Oonder 't touwziend oug  vaan d'n Hoeglöstigheid weurt geloot veur d'n Vastelaovends-Dinsdag  nommers  oppe Vriethof. Nommer ein krijg  ‘n dejeuner in Den Ouden Vogelstruis, en nommer èlf maag in 2019 speule op de Zaate Herremeniekes jaor-vergadering. Nommer 13 maag ‘ne reijaloet make mèt zien Hoege Hoeglöstigheid door de binnestad vaan Mestreech. Vastelaovendszitting." Kaffee De Zeuten Inval ".Vriedag 31 Jannewarie en Zaoterdag 1 Fibberwarie 2020. Vastelaovends-Zitting in de Music Hall (veurmaolege Platte Zaol) aon de Green, um 13.00 oor en um 20.00 oor. Op Vriedag 31 Jannewarie en Zaoterdag 1 fibberwarie opent de kaffee häör deure. Zo wie vaanaajds is de vriedagmiddag 31 Jannewarie speciaal veur de senioren. De breef nao de senioren over dees, weurt versjikt en daan zal ouch pas de kaartverkoop veur dee vriedagmiddag beginne. Gala Prinsebal Tempeleers. Zaoterdag 8 Fibberwarie  2020, Gala Prinsebal, zal Zienen Hoegen Hoeglöstegheid weer ziene zwajeuze entrée make, oonder ’t touwzeend oug vaan zien veurgengers tijdens ’t Grand Gala Prinsebal, in Hotel van der Valk in Mestreech um 20.11 oor. Vastelaovends gezet. Prizzentatie Vastelaovendsgezèt d’n Tempeleer aon Prins Carnaval um 20.33 oor. Jäög Prinsetreffe.Zaoterdag 23 Fibberwarie 2019, Jäög Prinse treffe in de Music Hall aon de Green  um 13.11 oor. 't Groet Kinderfies. Zoondag  16 Fibberwarie 2019,  groet kinderfies in de Music Hall gelege aon de Green..Veur alle leeftiedsgröppe is gèt te doen en boe ouch de awwers en de groet awwers niks te kort kaome. Aonvang um 14 oor 11. Carnavalogie.Vriedag 21 Fibberwarie 2020  weurt op versjèllende  middelbare sjaole in 'nen aontal klasse, e lès in Carnavalogie verzörg.
Program Zaate Herremenie 1959. 2021
Ierste Rippetiesie 2020. Vriedag 17 Jannewarie 20.00 oor höbbe veer ‘nen ierste rippetiesie. Huub liert us ‘t nui leedsje  speule zoonder ‘nen aontal valse toene. Uzze Habsjaar kump ouch nog eve langs zoetot veer de contrebutie vaan 2020 weer kinne betaole. Prins Oetrope 26 Jannewarie 2020.Eindelek, veer höbbe dao evekes op mote wachte, meh ’t vijfde sezoen geit weer beginne. Op zoondag 26 Jannewarie is ‘t benkelek momint aongebroke ! Daan weurt op de Merret bekint wee Mestreech veur geit in de ‘zwoer, meh plezerege daog vaan de Mestreechter Vastelaovend en ziech Stadsprins vaan Groet Mestreech 2020 maag neume.Verzamele um 13.00 oor in kaffee Hallo Mestreeg,en veer vertrekke eve later nao Wiek um dao uzze nuie Hoege Hoeglöstigheid te goon aofhole. ‘t Démaskee is eve later oppe merret. Daonao trekke veer door de straote vaan Mestreech tot veer neet mie kinne   !!!! Maondag 27 Jannewarie 2020. Zaate Herremeniekes jaorvergadering. in de Bonbonnière um 20.11 oor.Dao weurt geloot veur ‘t kongkoer op dinsdag middag, welk Zaate Herremenie nommer èlf trèk, en ‘t volgend jaor op de jaorvergadering maag speule. Nommer ein krijg ‘n dejeuner in Den Ouden Vogelstruis. Zaoterdag-Aovend 1 Fibberwarie 2020.Höb geer zin dr’in um mèt de Zaate Herremenie mèt oet te trekke ? Dat kin, komt nao Hallo Mestreeg boe veer um 20.11 oor verzamele en gèt later vertrekke nao aander kaffees in de stad. ‘t Is ‘t ierste aovend-optrejje in de binnestad vaan Mestreech. Veer vertrekke um 21.11 vaanoet Hallo Mestreeg de stad in. Zoe tege de klok vaan 23.30 oor zien veer weer trök in uzze Hoftempel. Zaoterdag-Aovend 8 Fibberwarie 2020.De twiede zaoterdag-aovend begint weer um 20.11 oor  in kaffee Hallo Mestreeg,  Geer kint de cóntrubitie nog aon Ans betaole, en goon daan weer op weeg. Zoe tege de klok vaan 23.30 oor zien veer weer trök bij Margriet en Luc. Dao drinke veer us nog eint en goon daan weer nao hoes. Zaoterdag-Aovend 15 Fibberwarie 2020. De derde Zaoterdag is ‘n week veur de Vastelaovend. In Hallo Mestreeg perbere veer vaanaof 20.11 oor dao ‘t nui leedsje te speule. Es dat e bitsje aon te hure is goon veer weijer nao kagffee de Poort, of de Trubinal of De Karkol en zoe mie. Um 23.11 oor zien veer weer trök in Hallo Mestreeg. Zaoterdag-Middag 22 Fibberwarie 2020.Zaoterdag-middag is ‘t weer verzamele um 14.11 bij Hallo Mestreeg en  trekke dee middag oet door ‘t winkelend publiek, zoetot die lui ouch ‘t vieres te pakke kriege !!. Eve stoppe um bij te tanke bij Den Ouden Vogelstruis, en goon daan weer links aof nao nen’aandere kaffee. Zoe make veer de zaoterdag-middag vol tot ‘n oor of zes, zeve...... Vastelaovend-Zoondag 23 Fibberwarie 2020. Mèt èlf sjeut vaan ‘t Momus kenon weurt de Vastelaovend vaan 2019 ingesjote. Eindelek is ‘t zoewiet. De Vastelaovend geit beginne !!  De nui pèkskes zien klaor, en de aw mesjiens gèt gewasse. Um 12.30 oor zien veer in Hallo Mestreeg um eve later te vertrekke nao kaffee Kien in Wiek. Es ‘t lök goon veer metein de cortège in, um weer gaw dróet te kinne en weer weijer goon door de straote vaan Mestreech. Veer goon door tot veer neet mie kinne en kaome de daag daonao weer fris gewasse en gesmink weer trök in Hallo Mestreeg. Vastelaovends- Maondag 24 Fibberwarie 2020. Um 12.30 oor weure veer weer verwach in d’n Hoftempel vaan Hallo Mestreeg, boe  Luc en Margriet gèt höbhbe veur ‘ne kater. Es dee kater gèt eweg is goon veer nao Wiek veur de kindercortège. Ouch vendaog perbere veer es ein vaan de ierste de cortège in te goon um daonao weer de weeg aof te goon, nao de veur us  bekinde kaffees. Ouch vendaog goon veer door tot veer neet mie kinne. Dus gein aovend-optrejje !! Vastelaovends-Dinsdag 25 Fibberwarie 2020. Zaate Herremeniekes kongkoer oppe Vriethof !!  Veer vertrekke nao ‘nen aontal kaffees um dao gèt verpliegde nommers te späöle. Meh neet tot veer ‘ne gooi gevölde maog höbbe !!  Luc en Margriet  höbbe weer veur us e bezunder lekker petit dejeuner gemaak. Um 12.00 oor weure veer verwach um ‘t culinair ete te kaome nuttige. Nao de middag ‘t kongkoer en goon veer weijer tot in de late ore. Um 23.55 oor weurt ‘t Mooswief aofgelaote en is de Vastelaovend vaan 2019 weer gedoon. Asgoonsdag 26 Fibberwarie 2020. Es geer weer gèt toenbaar zeet, zeet geer vaan harte welkom in Hallo Mestreeg. Vaanaof 17.00 oor goon veer dao Hieringe biete en de Vastelaovend vaan 2020 naobespreke.Waor ‘t good, mote veer ‘t aanders doen ? Veer zien wel. De kas weurt leeg gemaak en veer zien us weer örreges in Mestreech of wiet daoboete.!!
Iewege Vastelaovends Kelender
?  ?
?  ?
Callepin