L
Home Historie Bestuur Nuits Prinse Callepin Leedsjes Foto's Herremeniekes Vastelaovend Tempeleers
Nuits
Elfde vaan de Elfde
Höb geer ‘n trompöt, Bombardon, Sjuiftrompöt, Saxofoon, Klaters  of gèt aanders wat meziek maak,en geer wèlt ‘ne kier mèt goon ? Dat kin, gein probleem !! Loert op uzze Callepin wienie veer oettrekke, en kom daan nao Hallo Mestreeg. Vraog nao uzze Directeur Huub en ‘t kump good !!        of mail nao; dezaateherremenie1959@outlook.com
Muzikante Gevraog !!
Plezeer oonderling én saame plezeer maake veur aandere, door lekker Vastelaovends meziek te speule ... Mel uuch daan noe aon......
Mestreechs Vastelaovendsleedsje 2021
De SMV heet dit jaor 19 leedsjes oontvangen um mèt te doen aon ‘t Mestreechter Vastelaovends konkoer 2021.Oet die 19 leedsjes weure 7 leedsjes gekoze veur de finale dee op 7 November in de Muziekgieterij weurt gehawwe. Wie perceis ‘t ein en aander weurt gerangeerd weurt later nog bekind gemaak.
14-15-16 Fibberwarie 2021
De selectiejury heet de bèste 7 leedjes oetgekoze die op 7 November 2020 goon strije um de beker en den’ ier. Wie dat allemaol in zien werk geit weurt later nog bekind gemaak door de SMV. De geselecteerde leedjes veur de verkezing vaan 2021 zien; 1.Us Mestreechs Teks : Erwin Lennarts meziek : Patrick Ummels. 2.Wat e gelök. Teks : Patrick Jaspers Meziek : Bart Storcken. 3.Sjevraoje. Teks : Patrick Keerssemeeckers. Meziek : Nico Heutz. 4.Veer mage neet …teks : Noël Fabry. meziek : Raymond De Pauw. 5.Haw pin (zoe lang ’t kin) Teks : Egidius Cratsborn. Lars Franzen. Meziek : Egidius Cratsborn. 6.'t Vastelaovendsvirus. teks : Noël Fabry. meziek : Raymond De Pauw. 7.Sjuif. Teks : Thei Dols. Meziek : Hans Emmen.
Neve de bekindmaking vaan de 7 finale-leedjes veur de ‘Oetverkeezing vaan ‘t Vastelaovendsleedsje 2021’,  zien noe ouch de  artieste bekind, die de leedsjes goon zinge. 1.‘t Nommer ‘Eus Mestreechs’ weurt gezoonge door De Köp & Frans Theunisz. 2. ‘Wat e gelök’ geit gezoonge weure door de formatie Comsi Comsa, 3.Gino Fey & Marcel van Golde kroepe achter de microfoon um ‘Sjevraoje’ in te zinge, 4.Dorrie en Marie-Ange vaan Duo X-Elle magen d’n teks vaan ‘Veer mage neet’ goon liere, 5.Lars Franzen en Egidius Cratsborn zinge ‘t door hun zellevers gesjreve ‘Haw pin, Zoe lang ‘t kin’, ‘6.t Nommer, ‘t Vastelaovendsvirus’ weurt gezónge door ‘t Vollek vaan Mestreech. 7.Roger Borgman duuk Studio KoKu in um ‘t nommer ‘Sjuif’ in te zinge. Alle nommers mote op 7 november opgenome en aofgemixt zien, umtot daan de finale is gepland. Ein dees daog weurt bekindgemaak boe en in welke vörm dees zal goon plaotsvinde.
Ummertouw dèkser vraoge Mestreechtenere en Vastelaovendsvierders ziech aof wat geit gebäöre mèt de Vastelaovend vaan 2021 in dizze corona-tied. De SMV (Samewèrkende Mestreechter Vastelaovendsvereineginge) en de Keemeleers buige ziech, in samespraok mèt Horeca Zuid-Limbörg en Centrum Management, al weke euver dees vraog. Natuurlek ouch in aofstumming mèt de Gemeinte en de Veiligheidsregio. Binne noe en e paar weke zal dit collectief mèt e concreet antwoord koume boebij -op basis vaan de bestaonde riechlijne- dudelek weurt wat wel en neet kint doorgoon.Tot Vastelaovend es cultureel erfgood zal doorgoon, steit neet ter discussie. Me kint jummers ouch Keersemes of Paose neet ‘annulere’. De Vastelaovend vaan 2021 zal evels gans aanders zien. Hajt noe al rekening demèt tot väöl eveneminte neet zalle doorgoon of ’n aander invölling goon kriege. De riechlijne vaan ’t RIVM en de gezoondheid vaan ’n eder stoon veur us op de ierste plaots.Veer hawwe uuch op de huugde. Haw pin!
Winners 2020 De Köp mèt ‘t Leedsje “Verleef op Mestreech”.
De provinciaole viering vaan de 11devaande11de in Roermond weurt weier aofgesjaold. Dat liet de Sjeng Kraft Kompenei wete. Oet de hiele provincie zalle maximaol daarteg Vastelaovends vierders weure gekoze die ziech heiveur kinne aonmelle. De Sjeng Kraft Kompenei organiseert d’n 11devaande11de vaan 2021 same mèt de Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul. De veurzitters vaan de twie veiligheids-regio’s in Limburg höbbe in samespraok mèt de Gouverneur en in euverlègk mèt alle Limburgse Börgemeisters  beslote um, in naovolging vaan de provincie Noord-Braobant, de vergunnings pliechtige carnavalseveneminte neet op de traditionele wijs door te laote goon. !!  Veer wachte mer aof.
Teks SMV.
De stiechting LVK heet bekind gemaak wie ze de finale vaan ‘t Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer veur ziech zuut – in Heerlen, zoonder publiek en mèt mer veer lui maxmaol op de buun. Zjus wie aanderjaore weure 20 leedsjes touwgelaote tot de finale, dee zal weure oetgezoonde vaanoet ‘t Parkstad Limburg Theater in de gemeinte Heerle. Dees finale weurt live oetgezoonde op L1-TV en -radio. Aanders daan veurgaonde jaore zal, gelèt op de Corona-maotregele, eder leedsje door maximaol 4 persoene weure geprizzenteerd tijdens de finale op 29 Jannewarie 2021. Op dees meneer wil de Stiechting LVK vermije dat d’r teväöl artieste tegeliek op de buun stoon. d’r Weurt dan ouch gein pebliek touwgelaote tot dees 45ste finale. Ouch dit jaor werk de Stiechting LVK mèt de regio-indeiling, te wete Noord- en Midden-Limburg, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Mestreech/Mergelland. oet eder regio weure minimaol 3 leedjes geplaots in de halve finale en 2 leedjes geplaots in de finale. Uitvoerende(n) in dezelfde personile samestèlling kinne mèt maximaol twie leedjes in de halve finale koume en met éin leedsje in de finale. Halve Finales Zaoterdag 12 december buig de vakjury ziech euver de inzendinge. Maondag 14 december weurt bekind gemaak welke leedjes zien doorgedronge tot de 3 halve finales die, wie in veurgaonde jaore, alléin via L1-Radio weure oetgezonde. d’r Zien dus gein TV-opnames vaan die halve finales. Wél kin ‘t ‘Volk’ aonsletend vaan edere halve finale (en herhaling), stumme via SMS. Info euver ‘t stumme is via de website vaan de Stiechting LVK. De Woensdag nao edere halve finale, es ‘t stumme via sms al zijn oetgebrach, zal partner L1 de inzending op L1-TV oonder de aondach bringen door de artiest(en) opgenome videoclip. ‘t Make vaan ‘n videoclip is gein verpliechting veur deilnaome aon ‘t konkoer. De presentatie vaan ‘n videoclip op L1-TV heet daan ouch géin invlood op de puntentelling,meh is oetslutend bedoeld es promotie vaan het leedsje. Zoondag 24 Jannewarie maak de Stiechting LVK bekind welke 20 leedjes zien doorgedronge tot de finale. Dit gebäört via ‘n radio-oetzending op de L1-radio.
L V K
          ' t ‘Vastelaovendsleedsje vaan Mestreech 2021’ De SMV geit same mèt  RTV Mestreech 't Vastelaovends leedsjes kongkoer oetzende. Vaanaof zaoterdag 2 Jannewarie weure e week laank de zeve leedsjes oetgezonde op T.V. en aander sociaole media-kanale. 't Vollek vaan Mestreech kin via 'n SMS 'ne stum oetbringe. Op Zaoterdag 9 Jannewarie weurt de winner daan bekind gemaak mèt 't winnend Vastelaovends leedsje vaan 2021.
De finale vaan het Limburgs Vastelaovesleedjeskonkoer is toch live te zien op L1 TV. Ierder beslote de stiechting LVK en L1 dat de finale in verband m鑼 de corona-maotregele allein op de radio zouw weure oetgezonde. Noe is d'r nen oplossing gevoonde.De organisatie vaan 't LVK en L1 keze d'r  veur um de optrejs vaan de 20 finaliste in hun eige woenplaots in de boetenloch op te numme en die tijdens de finale oet te zende. 'n Live-finale m鑼 artieste en publiek blijf binne de maotregele nog ummertouw neet meugelek, zeet de stiechting LVK in 'n peersberiech. Um miejer ruimte te make veur de opnames, weurt de finale 'n week versjove nao vriedag 5 Fibberwarie. 't Besluut um de finale neet op tv oet te zende maakde hiel gèt emoties los. Versjellende Vastelaovends-artieste waore koed en wèlde 'n gesprek mèt de organisatie vaan 't LVK. Zellefs de polletiek bemeujde ziech mèt de zaak. 't CDA wouw tot 't Provinciebestuur ziech mèt de finale zouw goon bemeuje um 'n oplossing te zeuke. De tv-finale weurt daan noe 'n mix vaan de opgenome optrejjes, interviews en aw LVK-fragminte.
L V K
2021
Mestreechs Vastelaovendsleedsje 2021
Foto. De Limburger.
Us Mestreechs.
Vastelaovend geit dit jaor neet door, meh Mestreech heet wel häör Vastelaovends-leedsje vaan 2021 gekoze. Nao tot de oetslaag vaan de vakzjury bekind gemaak waor, woort den oetslaag vaan ’t Vollek bekind gemaak en mèt ’n ruime mierderheid vaan stumme kaom Leedje 3 “Us Mestreechs”es winner oet de bös. De teks is gesjreve door Erwin Lennarts, en de meziek door Patrick Ummels. Op de twiede plaots eindegde Gino Fey & Marcel van Golde mèt ‘t leedsje ‘Sjevraoje’.
De winners vaan 2021.
 Oetslaag leedsjes Kongkoer 2021. 1. Us Mestreechs       238 punt. 2.Sjevraoje                161 punt 3.Sjuif                       159 punt 4.Wat e gelök            151 punt 5.Haw Pin                   147 punt 6.Veer mage neet       129 punt 7.Vastelaovend virus  126 punt
                         Us Mestreechs Iech sjrijf 't zus (iech sjrijf 't zus) Heer sjrijf 't zoe (iech sjrijf 't zoe) Veer goon noe toch neet nöddele Iech zing 't zus (iech zing 't zus) Heer zingk 't zoe (iech zing 't zoe) Es Mestreech noe mer blijf sjöddele Iech zègk 't zus (iech zègk 't zus) Heer zeet 't zoe (iech zègk 't zoe) 't Kin us niks verrèkke 't Is Mestreechs toch? Zoewiezoe ! Iech laop in d'n optoch, en iech in de cortège. Zaot vreuger op meziekles, en iech lierde solfège. Zing iech dat wel zuver? Moot dat neet propel zien ? Die dissonante toene, die mage d'r wel zien. Iech sjrijf 't zus (iech sjrijf 't zus) Heer sjrijf 't zoe (iech sjrijf 't zoe) Veer goon noe toch neet nöddele Iech zing 't zus (iech zing 't zus) Heer zingk 't zoe (iech zing 't zoe) Es Mestreech noe mer blijf sjöddele Iech zègk 't zus (iech zègk 't zus) Heer zeet 't zoe (iech zègk 't zoe) 't Kin us niks verrèkke 't Is Mestreechs toch? Zoewiezoe ! 't Kin dus ouch gebäöre, tot iech miech ins verdaol. Zoelang 't mer gein Huilands is, spreek dien Mestreechter taol.
Nuits