Home Historie Bestuur Nuits Prinse Callepin Leedsjes Foto's Herremeniekes Vastelaovend Tempeleers
L
Tempeleers
  Tot lid vaan de vereiniging kin towtrèjje edere vastelaovendsgek, joonk of aajt,riek of erm.Nao dees zwoer beslissinge woort 't nui kinneke geduip mèt e rundsje awwe klaore. Um 11 oor weurt 't kleint ingebakerd en krijg 't bestuur d'n opdrach um good veur 'm te zörge.Ederein geit noe gerös naor hoes.Op 23 November kaom me weer bijjein en lag 't bestuur get veurstèlle op taofel.Veer kemissies woorte gevörmp:de finansjeel,die veur reklaam en peers,veur de cortège en veur de festiviteite.Men ging ouch euver tot de installasie vaan de Raod vaan Ellef en had 't ierste offisjeel optrèjje..Dat waor 'n symbolische euverdrach vaan 't vastelaovendplezeer door de aw Momus,die mèr ellein sjiendoed is in plaots vaan hartstikke doed.Dit alles woort in eerbiedig zwiege aongehuurd en goodgekäörd.D'r woort 't towgetrèjje tot de "Federatie der Maastrichtse Verenigingen ".Ouch dat haolde 't oonder veurwaarde tot De Tempeleers 't monopolie hadde op de organisasie vaan de vastelaovend in Mestreech.Zoe verlepe de ierste weke vaan de boreling.......
In ’t jaor 1839 woort ’t belèk, vaan nege jaor ten gevolge vaan de Belsje opstand, opgeheve en had ’t Vollek vaan Mestreech ’t verlange nao ’t viere vaan de vastelaovend. In datzelfde jaor woort de Sociëteit Momus opgeriech um de Vastelaovend nuij impulse te geve mèt ’t organiseren vaan cortèges, bals en ’t insjete vaan de vastelaovend .Officieel bleef de Momus bestoon tot 1939 mèr häör rol in de organisatie stopde al roond 1900.Vanaof dat momint waors ’t de vereiniging “Maastricht Vooruit”, mèt es veurzitter Fons Olterdissen, dee oonder aandere de groete cortège organiseerde.De vereiniging stopde in ’t jaor 1914 bejj ’t oetbreke vaan d'n ierste wereld oorlog. Nao 1918 woort allein mer get straot carnaval gevierd en ’t bleef ongeorganiseerd tot ’t jaor 1926.Maastricht Vooruit waors ouch de veurläöper vaan de Mestreechter V.V.V. en die pakde de draod weer op bei ’t organisere vaan de Mestreechter cortèges. De lètste cortège vaan hun organisatie trok oet tot ’t jaor 1936.In dat jaor woort ‘n jongere organisatie opgeriech oonder de naom vaan “Het Comité van Vijf ". .Zie organiseerde neet allein de cortège meh ouch “De Boonte Störrem” en ’t fenomeen de Mestreechter Stadsprins.’t Comité deeg allein organiseren mèr neet de representatie.
De stadsprins woort gezoch in de bekinde sociëteite vaan Mestreech. De lètste prins waor Bèr Retra in ’t jaor 1939.Nao d’n twiede wereld oorlog waor ’t Frans Thewissen dee de vastelaovendsvereiniging “De Tempeleers” opriechde. De vereiniging woort door ‘t Mestreechter Stadsbestuur erkind es de verantwoordelijke vaan de Mestreechter Vastelaovend.Op 11 October 1945 waors Frans Thewissen op bezeuk gegaange bij Dr. Tans,de veurzitter vaan ’t Vastelaovend Comité 1939. Heer deeg ’t veurstèl um ’t aajt comité naor hoes te sjikke en e nuij op te riechte. Naotot alle betrokkene ‘ne breef hadde gekrege woort ’n conferensie belag vaan de hiere F.Thewissen,H.Retra,J.Tans,J.Daniëls en P.Chambille op 31 October.’t Besluut waor tot ’n nuij vastelaovendsvereiniging opgeriech mós weure.D’r woort ’n lies mèt extra naome samegestèld die ouch veur ’n opriechtingsvergadering in de Momustempel op 16 November woorte oetgenudig. De Mestreechter Vastelaovendsvereiniging woort gestiech en ze geit es naom voere De Tempeleers, umtot de vereiniging zitting heet in de aw Momustempel en neet leve kin zónder e flink glaas beer.D’r woort ‘ne raod vaan èlf Tempelhiere samegestèld mèt es Oppertempelhier J.Heydendaal.Ceremoniemeister woort L.Schreuder. Wijer woorte d’r ’nen aontal invallers veur de Tempelhiere beneump.
Fons Olterdissen
Prins Bèr 1  1946
Prins Sjang 1 1947
Prins Leon 1 1948
Prins Loe 1 1949
Prins Johan 1 1950
Prins Sjo 1 1951
Prins They 1 1952
Prins Wlliy 1 1958
Prins Pierre 1 1957
Prins Vic1 1956
Prins Frans 1 1953
Prins Jaqus 1 1954
Prins Frans 1 1955
Prins They 2 1959
Prins Lou 2 1960
Prins Dré 1 1961
Prins Pierre 1 1962
Prins Guus 1 1963
Prins Bèr 2 1964
Prins Pierre 3 1965
Prins Crétien 1 1966
Prins Ftrans 3 1967
Prins Charles 1 1968
Prins Math 1 1969
Prins Tehy 3 1970
Prins Raymond 1 1971
Prins Herman 1 1972
Prins Luc 1 1973
Bestuur vaan de Momus 1925
Prins Wlly 2 1974
Prins Gene 1 1975
Prins Funs 1 1976
Prins Wum 1 1977
Prins Funs 2 1978
Prins Michiel 1 1979
Prins Raymond 2 1980
Prins Bert 1 1981
Prins Jean 1 1982
Prins Phil 1 1983
Prins Jean 2 1984
Prins Jeef 1 1985
Prins Jan 1 1986
Prins Math 2 1987
Prins Loe 3 1988
Prins Robert 1 1898
Prins Rob 1 1991
Prins Nico 1 1990
Prins Jean Louis 1 1992
Prins Wim 2 1993
Prins Bary 1 1994
Prins Rene 1 1995
Prins Charles 2 1996
PrinsPeter 1 1997
Prins Tom 1 1998
Prins Mathieu 1 1999
Prins Peter 2 2000
Prins Willy 3 2001
Prins Bèr 3 2002
Prins Leon 2 2003
Prins Comé 2004
Prins Luc 1 2005
Prins Norbert 1 2006
Prins Roland 1 2007
Prins Patric 1 2009
Prins Guy 1 2010
Prins Maurice 1 2011
Prins Han 1 2012
Prins Oscar 1 2013
Prins Richard 1 2008
Prins Henri 1 2014
Mestreech is jaore laank ‘n garnizoensstad gewees mèt deenspliechtige militaire. Die militaire kaome in 1951 op 't idee um de door de Tempeleers oetgerope stadsprins veuraof te goon bei zien zwajeuze tochte door Mestreech.Ze dege dat op ‘n plezerige maneer mèt de eksersisie verkierd um, boe ‘ne echte millitair ‘n nachmerrie vaan zouw kriege.Vaan 't oorlogsmuseum oet Leiden woorte Napolitaanse pekskes geliend die evels nao de Vastelaovend, gèt stief vaan 't beer weer trök gesjik woorte.Dat liene vaan die pekskes waors al gauw gedoon en gèt later droge ze ’n eige zwart jeske mèt ’n ploeje rökske.
Dn ierste Tamboer-maitre waos Louis Lambrix.Vaan häöm woort gezag tot es heer ziene stek aon de eine kant vaan de aw brögk opgoeide, heer dee pas aon d’n aandere kant vaan die brök weer opvóng. In December 1967 woort beij gelegenheid vaan ’t twie kier èllef jaorig zjubilei vaan De Tempeleers op ’n spesjaol zitting in ’t staargebouw door de karnevalsvereiniging De Keemeleers aon ’t rizzjemint ‘ne bok aongebooje. Jaorelaank is dee bok en ouch de bök, die nao ‘m kaome, de mascotte vaan ’t rizzjemint gewees. In ‘t jaor 1969 vertrok 't garnizoen mortiere ( vaandao de naom Kachelpiepers ! ) oet Mestreech. Meh dat waors evels neet 't einde vaan de Kachelpiepers umtot 'n aontal Mestreechtenere, mèt höllep vaan d’n drumband "Sterre der Zee " ’n nui korps opriegde. De pekskes woorte zoe mèt en mèt vervaange door uniforme mèt ‘ne sjotse kilt. ’t Garderizzjemint De Kachelpiepers is oonderverdeild in veer groppe zoe wie ’t exercitie pelleton, ‘ne drumband, de blozersgróp en de veendelaofdeiling beigestande door de marrekensters.
Wie ’t Garderizzjemint in 2001 ’t vieftig jaorig bestoon vierde, kraog ’t vaan de börregemeister de “Gouwe Stadsmedaille “vaan Mestreech. De Kachelpiepers zien neet mie weg te dinke oet de Mestreechter vastelaovend. Meh ouch nao de vastelaovend prizzenteert ’t Garderizzjemint ziech bei aander eveneminte in Mestreech, en as ’t eve kin ouch in ’t boeteland
1951
De Kachelpiepers prizzentere ziech veur d’n ierste kier veur Prins Sjo 1. 1951
Historie vaan De Mestreechter Vastelaovend
Prinsegallerij     Tempeleers
Garderizzjemint   De Kachelpiepers
1952
1950.
Prins Odin 1e 2015
Prins Bastiaan I 2016.
Prins Jérôme I 2017.
1952.
1951.
1958.
1961.
Prins Rolam 1 2018.
Prins Armand 1e. 2019.
Prins Luc II 2020.
Tempeleers